Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Gallringsstatistik katalog

Fönster: Gallringsstatistik katalog
Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Gallringsstatistik katalog
Kortkommando: Ctrl + E

Rapporten Gallringsstatistik katalog används för att få fram en lista på vilka katalogposter som har gallrats.

Gör så här:

  1. Ctrl + E för Rapporter.
  2. Välj Gallringsstatistik katalog.
  3. Sätt ett datumintervall i Gallrade fr.o.m. och Gallrade t.o.m.
  4. Begränsa rapporten med Hyllsignum eller andra val.
  5. Klicka på Skriv ut.