Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Gallringsunderlag: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Gallringsunderlag
Kortkommando: Ctrl + E
Fönsterrubriker: Rapporter
Funktioner: Ta fram lista på vad som är minst utlånat

Rapporten Gallringsunderlag är till för se vilka exemplar som är minst utlånade.

I fönstrets överdel finns en rad valmöjligheter för att specificera vilka uppgifter rapporten ska visa:

  Gallringsunderlag
Senaste utlån fr.o.m., t.o.m. Datumintervall för att begränsa senaste utlånedatum till en viss period.
Leveransdatum fr.o.m., t.o.m. Datumintervall för att begränsa leveransdatum till en viss period.
Enhet Dropplist för att begränsa sökningen till en viss enhet.
Avdelning Dropplist för att begränsa sökningen till en viss avdelning.
Statuskod Dropplist för att begränsa sökningen till en viss statuskod.
Hyllsignum fr.o.m., t.o.m. Intervall för att begränsa sökningen till vissa hyllor. Hyllsignum särskiljer på gemener och versaler, d.v.s. uHc och Uhc ger olika träffar.
Lokal plac. Dropplist för att begränsa sökningen till en viss lokal placering.
Fri plac fr.o.m., t.o.m. Intervall för att begränsa sökningen till vissa fria placeringar.
Medietyp Dropplist för att begränsa sökningen till en viss medietyp.
Språk Dropplist för att begränsa sökningen till ett visst språk.
Inkl. ej utlånade Ibockad ruta innebär att även de exemplar som aldrig har lånats. När man använder datumintervallet för Senaste utlån, så begränsas sökningen till de exemplar som har ett utlåningsdatum vilket utesluter de som aldrig har lånats.
Om man väljer att ta med exemplar utan utlån så får man med vissa exemplar som inte ska gallras. För att kunna bortse från t.ex. referensexemplar som inte ska ha några utlån, sortera listan på lokal placering.
För att kunna bortse från exemplar som precis har inlevererats och inte hunnit lånas ut, använd gärna leveransdatum för att inte få med de senaste på listan.
Inkl. refex Om referensexemplar ska tas med i rapporten.

I fönstrets nederdel finns val för hur rapporten ska presenteras.
Rubrik är rubriken som visas överst på rapporten.
Rapporten kan tas ut i Excel, formatterat för Utskrift, eller för presentation direkt på Skärmen.

Valbara fält är den information som kan visas på rapporten, och Valda fält är den information som kommer att visas på rapporten.
För att lägga till mer information på rapporten, markera raden under Valbara fält och klicka högerpil-knappen (>).
Om ett visst fält inte ska visas på rapporten, markera raden under Valda fält och klicka vänsterpil-knappen (<).

Sortera är de fält som rapporten sorteras efter. För att välja att ett fält ska vara sorteringsordningen, markera raden under Valda fält och klicka högerpil-knappen (>). Om ett visst fält inte ska användas för sortering längre, markera raden under Sortera och klicka X-knappen (X).

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde.