Rapporter & statistik Rapporter & statistik

GDPR-utskrift, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Låntagaruppgifter 
Kortkommando: Ctrl + E 
Fönsterrubriker: Rapporter 
Funktioner: Skriva ut låntagaruppgifter till låntagaren enligt GDPR-lagstiftningen.
 

Rapporten Låntagaruppgifter är till för att ta fram uppgifter till låntagaren, enligt GDPR-lagstiftningen.

Om man har en låntagare aktiv i låntagarfönstret och väljer Skriv ut, så förflyttas man till denna rapport med låntagarid ifyllt.

Välj vilken information som ska skrivas ut:
Kontaktuppgifter: Låntagarens personnummer, födelsedatum, adress, telefonnr, e-post m.m.
övrigt: Ev. meddelande till låntagaren eller kommentar, enhet, avdelning, plats m.m.
Lån och reservationer: Låntagarens nu aktiva lån, reservationer,  fjärrlån och sparade lån.
Skulder: Låntagarens skulder.
Spärrar: Info om låntagaren är spärrad.
Tidskrifter: Eventuella cirkulationslistor eller andra tidskriftsbeställningar som låntagaren är knuten till.

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde