Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Lånestatistik: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Lånestatistik
Kortkommando: Ctrl + E
Fönsterrubrik: Rapporter
Funktioner: Ta fram lånestatistik
                      Ta fram lånestatistik för OPAC och självbetjäning

Fönstrets överdel är till för att sätta villkoren för rapporten. Välj villkor ger möjlighet att sätta ett filter för vilken information som ska plockas fram. Filtret kan bestå av flera olika delfilter som kombineras.
 
En vanlig begränsning är att vilja se uppgifter för en viss tidsperiod och/eller enhet.
 
När en rad i rutan Välj villkor markeras, så visas mer val i rutan under. Om t.ex Användare markeras, så visas en lista över systemets användare, och om Utlåningsdatum markeras, så visas rutor för datumintervall.
 
För att markera att filtret ska användas, använd knappen Lägg till.
 
För att ta bort ett filter, markera raden och använd knappen Ta bort.
 
Det går inte att ändra en filter-rad. För att ändra, ta bort filtret och gör filtret på nytt.
 
Rapporten kan antingen visa Utlån och omlån, eller Enbart omlån.
 
 
Rubrik är rubriken som visas överst på rapporten.
 
Valbara fält är den information som kan visas på rapporten, och Valda fält är den information som kommer att visas på rapporten. För att lägga till mer information på rapporten, markera raden under Valbara fält och klicka högerpil-knappen (>).
Om ett visst fält inte ska visas på rapporten, markera raden under Valda fält och klicka vänsterpil-knappen (<).
 
Varje valt fält kommer att visas som egen kolumn i resultatet. Många fält kan väljas samtidigt, men för att kunna tolka resultatet rekommenderar vi att två eller högst tre fält anges per uttag. Komplettera hellre med flera olika uttag.
 
 
Klicka på Skriv ut eller Ctrl-P för att skriva ut. En dialogruta öppnas för val av utskrift. Bildskärm är förvalt värde.
 

Lånestatistik OPAC och självbetjäning

För att ta fram lånestatistik som visar lån och omlån i OPAC eller självbetjäning, gör så här:

  1. Öppna Rapporter med Ctrl + E.
  2. Välj Lånestatistik.
  3. Välj radioknappen Enbart omlån eller Enbart omlån.
  4. Under Valbara fält, markera Användare och klicka på högerpil-knappen för att markera att uppgiften ska visas i rapporten. Nu bör både Användare och Utlånande enhet stå under Valda fält.
  5. Klicka på knappen Skapa rapport.


Omlånen i OPAC registreras på den enhet där det första utlånet gjordes, och de registreras på den OPAC-användare som systemet internt använder. De omlån som gjorts via OPAC står registrerade på användaren OPAC1. Om det finns flera OPAC-instanser finns även användare OPAC2, OPAC3 etc. 

Utlån via OPAC är en tilläggsfunktion, som främst riktar sig till skolor och filialer. Utlån via OPAC på den enhet som markerats som webbenhet i den OPAC-instans som användes för utlånet, och de registreras på den OPAC-användare som systemet internt använder, d.v.s. någon av OPAC1, OPAC2 o.s.v.

Lån och omlån som utförts genom självbetjäningsmaskinerna som TOR, Olga eller Bibliobar registreras på den självbetjäningsanvändare som systemet internt använder. Användaren heter oftast Z3970_User, HB_ut eller liknande.

Vill man enbart se statistik för OPAC eller självbetjäningen, sätt då villkoret Användare och välj en eller flera användare i listan som visas under.