Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Lånestatistik OPAC och självbetjäning

Fönster: Lånestatistik
Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Lånestatistik
Kortkommando: Ctrl + E

För att ta fram lånestatistik som visar lån och omlån i OPAC eller självbetjäning, gör så här:

  1. Öppna Rapporter med Ctrl + E.
  2. Välj Lånestatistik.
  3. Välj radioknappen Enbart omlån eller Enbart omlån.
  4. Under Valbara fält, markera Användare och klicka på högerpil-knappen för att markera att uppgiften ska visas i rapporten. Nu bör både Användare och Utlånande enhet stå under Valda fält.
  5. Klicka på knappen Skapa rapport.

Omlånen i OPAC registreras på den enhet där det första utlånet gjordes, och de registreras på den OPAC-användare som systemet internt använder. De omlån som gjorts via OPAC står registrerade på användaren OPAC1. Om det finns flera OPAC-instanser finns även användare OPAC2, OPAC3 etc.

Utlån via OPAC är en tilläggsfunktion, som främst riktar sig till skolor och filialer. Utlån via OPAC på den enhet som markerats som webbenhet i den OPAC-instans som användes för utlånet, och de registreras på den OPAC-användare som systemet internt använder, d.v.s. någon av OPAC1, OPAC2 o.s.v.

Lån och omlån som utförts genom självbetjäningsmaskinerna som TOR, Olga eller Bibliobar registreras på den självbetjäningsanvändare som systemet internt använder. Användaren heter oftast Z3970_User, HB_ut eller liknande.

Vill man enbart se statistik för OPAC eller självbetjäningen, sätt då villkoret Användare och välj en eller flera användare i listan som visas under.