Katalogisering Katalogisering

Ny katalogpost

Fönster: Katalog
                 Full katalogisering
                 Enkel katalogisering
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Full katalogisering
                              Arbeta med - Katalog, Funktioner - Enkel katalogisering
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + N
                               Ctrl + 1, Ctrl + Shift + O

En ny katalogpost kan antingen läggas upp via Full katalogisering eller via Enkel katalogisering. Det går även att utgå ifrån en befintlig katalogpost när man skapar en ny.

Full katalogisering
Utgå ifrån en befintlig katalogpost
Enkel katalogisering

Full katalogisering

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för att öppna katalogen eller hamna i sökläge om rutinen redan är öppen.
 2. Skapa ny post med Ctrl + N
 3. Kontrollfråga: Skapa ny post? Bekräfta med Enter.
 4. Välj formatmall
 5. Mata in kataloguppgifter
 6. När du är klar, välj menyn Funktioner - Rensa tomma marcfält för att ta bort oanvända fält.
 7. Spara med Ctrl + S
 8. En validering av posten görs och Uppdatering ok visas. Bekräfta med Enter.
 9. I nedre delen av fönstret visas en förhandsvisning av posten
 10. Gör eventuellt fler ändringar och spara
 11. Stäng fönstret genom att trycka Esc

Utgå ifrån en katalogpost

Kopiering av en katalogpost, d.v.s. utgå ifrån en katalogpost för att skapa en ny, kan endast göras i Full katalogisering.

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för att öppna katalogen eller hamna i sökläge om rutinen redan är öppen.
 2. Sök upp en post att utgå ifrån
 3. öppna Full katalogisering med Ctrl + Shift + N
 4. Skapa ny post med Ctrl + N
 5. Kontrollfråga: Skapa ny post? Bekräfta med Enter.
 6. Notera att det i 001-fältet står Temporary, d.v.s. det är nu en tillfällig post som inte har sparats än.
 7. ändra kataloguppgifter och spara med Ctrl + S 
 8. En validering av posten görs och Uppdatering ok visas. Bekräfta med Enter.
 9. I nedre delen av fönstret visas en förhandsvisning av posten
 10. Gör eventuellt fler ändringar och spara
 11. Stäng fönstret genom att trycka Esc

Enkel katalogisering

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för att öppna katalogen eller hamna i sökläge om rutinen redan är öppen.
 2. Gör en sökning
 3. öppna Enkel katalogisering med Ctrl + Shift + O
 4. Skapa ny katalogpost med Ctrl + N
 5. Kontrollfråga: Skapa ny post? Bekräfta med Enter.
 6. Mata in kataloguppgifter
 7. Spara med Ctrl + S
 8. En validering av posten görs och Uppdatering ok visas. Bekräfta med Enter.
 9. I nedre delen av fönstret visas en förhandsvisning av posten
 10. Gör eventuellt fler ändringar och spara
 11. Stäng fönstret genom att trycka Esc