Låna Låna

Knyta låntagare till viss/a enhet/er

Det är nu möjligt att knyta en viss låntagares rättighet att låna och/eller reservera till viss eller vissa enheter.

I enhetsregistret kan anges standarvärde för enheter som ska ingå i behörigheten när nya låntagare registreras.

I låntagarregistret, på fliken 2-Meddelande/övrigt, visas hur behörigheten ser ut och där kan eventuella ändringar eller undantag registreras.
Behörighet till lån och reservationer kan sättas till en grupp, en enhet eller fritt valda enheter genom att markera de som ska ingå.

På flik 1-Kontaktuppgifter visas en signal vid Id om det finns behörighetsrestriktioner för låntagaren.

Obs!
De grupper som kan väljas är de grupper som är definierade som Biblioteksgrupper i Gemensamma register.