Fjärrlån Fjärrlån

Lägga till eller ändra fjärrlånebibliotek

Fönster: Fjärrlån
Rutinen nås via: Arbeta med - Fjärrlån, Funktioner - Fjärrlånebibliotek
Kortkommando: Shift + Ctrl + I, Shift + F5

Ändra fjärrlånebibliotek

När fjärrlån hämtas från Libris får man automatiskt med de fjärrlånebibliotek som man beställt fjärrlånen hos. Om fjärrlånebiblioteket inte har "använts" tidigare så får man med sigeln, men namnet blir "Ej angivet".

Gör så här för att lägga in rätt namn:

 1. Shift + Ctrl + I för Fjärrlånefönstret.
 2. Shift + F5 för att öppna Fjärrlånebibliotek.
 3. Enter för att visa lista över alla fjärrlånebibliotek.
 4. Markera en rad och ändra namnet.
 5. Lägg eventuellt in adress eller fler uppgifter.
 6. Ctrl + S för att spara.


Nytt fjärrlånebibliotek

Om man lägger in fjärrlån manuellt istället för att hämta från Libris och man ska fjärrlåna från ett bibliotek som man tidigare inte kontaktat, så kan man behöva lägga in fjärrlånebiblioteket manuellt.

Gör så här:

 1. Shift + Ctrl + I för Fjärrlånefönstret.
 2. Shift + F5 för att öppna Fjärrlånebibliotek.
 3. Ctrl + N för att kunna lägga in nya uppgifter.
 4. Ange namn, adress och eventuellt fler uppgifter.
 5. Ctrl + S för att spara. 

Hämta adressuppgifter om fjärrlånebibliotek

Adressuppgifter till fjärrlånebibliotek kan hämtas från Libris biblioteksregister och bibliotekets sigel finns i LIBRA.SE

Gör så här:

 1. Shift + Ctrl + I för Fjärrlånefönstret.
 2. Shift + F5 för att öppna Fjärrlånebibliotek.
 3. Tryck Enter för att få en lista över alla registrerade fjärrlånebibliotek.
 4. Markera rad med bibliotek som ska uppdateras.
 5. Klicka på knappen Hämta.
 6. Markera nästa bibliotek för uppdatering eller lämna rutine.

OBS! Uppgifterna sparas automatiskt!