Inställningar Inställningar

Lägga till eller ta bort lokal placering

Fönster: Exemplar
                 Enhetsregistret
                 Gemensamma register
Rutinen nås via: Arbeta med - Exemplar
                              Register - Enhetsregister
                              Register - Gemensamma register
Kortkommando: Ctrl + 6
                               Shift + F8
                               Shift + F9

Lägga till Lokal placering

Gör så här:  
 

 1. Gå till Gemensamma register med Shift + F8
 2. Välj flik 8-Lokala placeringar
 3. Skapa ny lokal placering med Ctrl + N
 4. Fyll i sökkod och namn. Spara med Ctrl + S
 5. Gå till Enhetsregistret med Shift + F9
 6. Välj flik 7-Lokala placeringar
 7. Välj den enhet som ska använda den lokala placeringen i dropplistan Enhet
 8. Markera den nya lokala placeringen i listan under Systemets lokala placeringar
 9. Klicka knappen Flytta markerade

Ta bort Lokal placering

Gör så här:
 

 1. Gå till Exemplar med Ctrl + 6
 2. Ange den lokala placeringen under fliken z-Sökvillkor och tryck Enter
 3. Gå igenom exemplaren i träfflistan och ändra lokal placering på dem tills inga exemplar längre använder den lokala placeringen. Detta gör man enklast med rutinen Global ändring av exemplar.
 4. Gå till Enhetsregistret med Shift + F9
 5. Välj flik 7-Lokala placeringar
 6. Markera den lokala placeringen under Enhetens lokala placeringar och ta bort med Shift + Delete
 7. Gå igenom enhet för enhet och ta bort den lokala placeringen på samma sätt på alla enheter
 8. Gå till Gemensamma register med Shift + F8
 9. Välj flik 8-Lokala placeringar
 10. Markera den lokala placeringen i listan och ta bort med Shift + Delete
 11. Kontrollfråga: Ska den lokala placeringen tas bort? Bekräfta med Enter

Ibland går det inte att ta bort den lokala placeringen, trots att den inte används. Hör då av er till Axiell Support, så hjälper vi er med borttaget.