Låna Låna

Målsman

I LIBRA.SE finns möjlighet att skriva ut målsmansinformation. Meddelande som gäller försenade lån (påminnelser, räkning) skickas då till målsman för låntagaren.
åldersgränsen för när målsman ska användas ställs in i rutan åldersgräns målsman under Enhetsregister - 1-System. Inställningen för åldersgräns junior under Enhetsregister - a-Inställningar gäller övertidsavgifter m.m. och påverkar inte målsmansgränsen.

Inställningen hur målsman ska användas ställs in per enhet under Enhetsregister - a-Inställningar. Valen är:

  • Används ej.
  • Utan koppling. Denna variant används normalt i Sverige.
  • Med koppling. Denna variant används normalt i Finland.

Används ej
Låntagarens egna adress används oavsett om låntagaren är barn eller om det finns en målsman knuten, ingen rubrik "Tills målsman för" skrivs ut på utskrifter.


Utan koppling
Låntagarens egna adress skrivs ut om låntagaren är junior, men texten "Tills målsman för" skrivs ut ovanför mottagaradressen. Rubriktexten går att ändra under Gemensamma register - 9-Texter - Påminnelser - Benämningar.


Med koppling
I de fall där låntagaren knutits ihop med en målsman skrivs målsmans adress ut direkt på påminnelsen eller räkningen.
Det krävs att låntagaren har knutits till en målsman, för de barn som målsman inte är registrerad skrivs ingen rubrik "Till målsman för" ut och påminnelsen eller räkningen adresseras till barnet.
För att knyta ett barn till en målsman söker man upp barnets låntagarpost, och söker därefter fram målsman i rutan Målsman. På målsmans låntagarpost finns knappen Målsman för ... som visar vilka låntagare denna målsman är knutna till.
Eftersom utskriften är adresserad till målsman, så anges på utskriften vilken låntagare förseningen gäller under rubriken "Avser". Rubriktexten går att ändra under Gemensamma register - 9-Texter - Påminnelser - Benämningar.
Varje natt kontrolleras vilka låntagare som passerat åldersgränsen under Enhetsregister - System och kopplingen tas automatiskt bort när låntagaren räknas som vuxen. (Om åldersgräns junior är satt till t ex. 18, så räknas låntagaren som vuxen från den dag de fyllt 19.)
För att manuellt ta bort kopplingen, sök upp barnlåntagaren, välj därefter menyn Funktioner - Tag bort målsmanskoppling.