Låna Låna

Ny låntagare

Fönster: Låntagare
Rutinen nås via: Arbeta med - Låntagare
Kortkommando: Ctrl +, Ctrl + N

Gör så här:

 1. Ctrl + 2  för att komma till låntagarregistret
 2. Ctrl + N för att skapa ny post
 3. Registrera de uppgifter som önskas.
 4. Förflyttning mellan fälten sker enklast med Tab
 5. Flera adresser och/eller telefonnummer kan anges
 6. Om en c/o-adress skall anges:
 7. Skriv c/o i CO-fältet, följt av namn
 8. Uppgifter på flik 2 kan läggas in innan posten sparas.
 9. Ctrl + S för att spara.

Obligatoriska uppgifter för låntagare är Efternamn och Kategori, övriga uppgifter är frivilliga.

Kontrollera kortnamn eller anställningsnummer

För att se om ett önskat kortnamn är "ledigt" gör så här:

 1. Alt + 0  för att komma till fliken 0-Kortnamn
 2. Skriv in början (2-3 tkn) på önskat kortnamn
 3. Enter eller Ctrl + F
 4. Använda kortnamn visas i listan. Andra teckenkombinationer kan användas.


Ny adress eller telefonnummer

Kortkommandot Ctrl + N kan inte användas för att lägga till en ny adress på en redan befintlig låntagarpost eftersom det innebär att en helt ny låntagare ska läggas in. Därför finns knappar för Ny, ändra och Ta bort i anslutning till adresser och telefonnummer som enbart gäller det.

 1. Stå på önskad låntagarpost.
 2. Alt + N (för ny adress) eller Alt + Y (för nytt telefonnummer eller e-post)
 3. Fyll i önskade uppgifter.
 4. Ctrl + S