Låna Låna

Nytt lånekort

Fönster: Låntagare
Rutinen nås via: Arbeta med - Låntagare
Kortkommando: Ctrl + 2

Gör så här:

  1. Ctrl + 2 för att komma tilllåntagarsökningen.
  2. Ange det/de sökbegrepp du vill använda
  3. Tryck Enter eller Ctrl + F
  4. Markera önskad låntagare i träfflistan.
  5. Dubbelklicka i fältet Lånekortsnr så att tidigare lånekort markeras.
  6. Läs in det nya lånekortet
  7. Ctrl + S för att spara.