Låna Låna

Omlån, Fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Cirkulation - Omlån 
Kortkommando: Ctrl + 4 
Fönsterrubriker: Utlån, 3-Omlån 
Funktioner: Omlån 
                      Hantera problem relaterade till låntagaren 
                      Fånga in reservationer 
                      Utskrift av omlånekvitto 
                      Gå till aktiv katalogpost 
                      Gå till aktiv låntagarpost 
 
 
Fönstrets huvudfunktion är att genomföra omlån av böcker där man har direkt tillgång till exemplarnummer. E.g. låntagaren står vid disken med böckerna i handen.
 
För omlån utan tillgång till bok "telefonomlån" sker detta enklast i låntgarposten på fliken Lån/reservationer eller ännu hellre i Utlån.
 
När fönstret öppnas finns bara en möjlighet, nämligen att läsa in streckkod eller annat exemplarnummer på utlånad bok. När så sker lämnas information om såväl låntagaren som det lån som ska omsättas.
 
Så snart omlånet registrerats läggs uppgifter om boken ut i bilden och uppgifter om låntagaren visas under textrutan där exemplarnumret anges.
 
För varje omlånat exemplar visas uppgift om ev. försening, övertidsavgift, utskickade påminnelser och låntagare.
 

Särskilda händelser

Lånet är försenat och övertidsavgift blir följden
En dialogruta visas där man får ta ställning till om omlån ska tillåtas och övertidsavgift registreras. I raden för den omlånade boken visas antalet dagars försening och övertidsavgift som registrerats. 
Boken är reserverad.
En dialogruta visas där man får ta ställning till om omlån ska tillåtas. 
Boken tillhör annan enhet.
En dialogruta visas där man får ta ställning till om omlån ska tillåtas 
Boken är inte utlånad.
Dialogruta öppnas som informerar om detta. 
Låntagaren har aviseringar som väntar.
En knapp med texten Reservationer att hämta visas. Genom att klicka på den öppnas en dialogruta som möjliggör utlån direkt utan avläsning av streckkoden.
Låntagaren är spärrad.
En dialogruta öppnas som informerar om att låntagaren är spärrad. Lånet avrgistreras. 
Låntagaren har skuld.
En dialogruta öppnas som informerar om att låntagaren har skuld. Lånet avregistreras. 
Låntagaren har meddelande.
En dialogruta öppnas som ger användaren möjlighet att låta meddelandet ligga kvar eller tas bort. Lånet avregistreras.