Användare Användare

Ändra användare

Fönster: Användaruppgifter
                Användare
Rutinen nås via: Arkiv - Användare - ändra
Kortkommando: Shift + F11

Gör så här:

  1. Shift + F11 för att öppna rutinen
  2. Markera användaren som ska redigeras
  3. Ctrl + O för att öppna posten för redigering
  4. ändra uppgifterna på flikarna 1-5
  5. Ctrl + S för att spara ändringarna
  6. Ruta med texten Sparat visas

Observera att om man ändrar inställningar eller namn på en annan användare än sin egen och den andra användaren är inloggad samtidigt som ändringen görs, så finns det risk att ändringarna försvinner. När den andra användaren loggar ut, så sparas viss information ner i databasen. I och med att användarens behåller samma inställningar under hela tiden de är inloggade så kommer samma inställningar sparas ner i databasen när de loggar ut, och skriver över andra ändringar.
För att vara helt säker på att det sparas, be användaren logga ut innan du gör ändringen.