Påminnelser Påminnelser

Återutskrift

Fönster: Påminnelser
Rutinen nås via: Arbeta med - Påminnelser
Kortkommandp: Ctrl + R, Alt + 3

Gör så här:
 1. Öppna Påminnelser med Ctrl + R. 
 2. Välj fliken återutskrift. 
 3. Sätt de inställningar som behövs för att filtrera fram relevant utskrift eller utskick. 
 4. Enter eller Ctrl+F. 
 5. Resultatet kan sorteras om genom att klicka i någon kolumn. 
 6. Fyll sedan i aktuellt refid i fälten (Refid fr om – t o m) som ska skrivas ut. 
 7. Om man enbart vill se resultatet på skärmen istället för att skriva ut, bocka i Bildskärm. 
 8. Ctrl + P för att verkställa utskrift på papper eller för att skicka e-posten på nytt. 
Återutskrift går enbart att göra med påminnelser och räkningar, inte förvarningar. För att göra återutskrift av räkningar, bocka i rutan Räkning. Inställningar som kan göras kommenteras i beskrivningen av fönstret Påminnelser.
 

Felaktig e-postadress

Om låntagarens e-postadress inte stämmer och en återutskrift i brevform behövs, gör så här:
 1. Sök fram låntagaren 
 2. Inaktivera eller ta bort låntagarens e-postadress och spara 
 3. Gör en ny återutskrift 
 

Mer om ...

Man kan även göra återutskrift av en påminnelse eller räkning från låntagarens flik 5-Skulder, i de fall som påminnelsen har gett en skuld.