Påminnelser Påminnelser

Automatiska förvarningar

I LIBRA.SE är det möjligt att ha autmatiska utskick av förvarningar. Funktionen måste aktiveras av
supporten.

Den största fördelen är att utskicket sker automatiskt och inte belastar personalen på biblioteket.
En annan fördel är att förvarningarna skickas ut per automatik, oavsett om biblioteket är öppet eller inte.

Om detta är av intresse, hör av er till supportavdelningen. Det går sedan att avaktivera funktionen, om man så skulle vilja.