OPAC OPAC

Dölja exemplar eller katalogposter i OPAC

Fråga: Hur gör man för att dölja exemplar eller katalogposter i OPAC?

Ibland vill man dölja vissa böcker eller vissa katalogposter från låntagarna i OPAC, för att inte få upprepade frågor om en viss bok finns inne.

Exemplar

För att dölja ett visst exemplar, så kan man använda statuskoder. Gå in under Gemensamma register – Statuskoder. För statuskoderna finns inställningen Visa i bestånd. Om ett exemplar har en statusmarkering där Visa i bestånd inte är ibockat så kommer exemplaret döljas i OPAC.
Här kan man till exempel ha en statuskod för böcker som är inne för reparation eller liknande, som man inte vill ska synas.

Katalogpost

I vissa fall vill man ha kvar en katalogpost men den ska inte synas för låntagarna.

Ett exempel är om man har en bok som man behöver gallra för att den är sliten, men man vill beställa ett nytt exemplar av precis samma titel. I LIBRA.SE så visas katalogposter som saknar bestånd i OPAC, för generellt sett vill man att dessa poster ska synas.
Vill man undanta en viss post, som i ovanstående exempel, så kan man göra posten till en Förslagspost som då inte visas i OPAC. Sök upp posten i katalogen, öppna posten i Full katalogisering och tryck Ctrl + O för att visa posthuvudet (00-fälten). Under flik d-000/Postetikett, sätt Katalogposttyp till Förslag.

Ett annat exempel är att undanta en viss enhet, vars bestånd inte ska visas i OPAC. Gå in i Administrationssidor för OPAC och välj Enheter i vänstermenyn. I kolumnen Visa bestånd för, så styr ni vilka enheters bestånd som ska visas i OPAC. I kolumnen Uteslut enhet ur sökresultat, styr ni vilka enheters egna katalogposter som inte ska visas i OPAC.
Om en katalogpost har bestånd för flera enheter, så visas katalogposten men när beståndet för katalogposten visas så undantas de enheter som man inte har markerat under "Visa bestånd för" i administrationen.
Om en katalogpost enbart har bestånd för en enhet som man valt att inte visa genom att markera under "Uteslut enhet ur sökresultat", så visas inte katalogposten i OPAC.