Tekniska frågor Tekniska frågor

E-posthantering

Funktioner: Skicka e-post

E-post kan i Libra användas för att skicka meddelanden till låntagare och personal för att uppmärksamma om händelser. Funktionen att skicka e-post finns både på Libras databasserver och på webbservern, men alla e-post skickas från applikationsservern (applikationsservern är oftast samma som databasservern) för att underlätta brandväggs- och mailserverinställningar. Det krävs inte någon mailklient så som Outlook på bibliotekspersonalens PC för att kunna använda e-postfunktionerna i Libra.

Om e-postmeddelanden inte går iväg så beror det ofta på felaktiga eller ej fullständiga inställningar i Libra eller i nätverket, kontrollera därför i manualen för de olika delarna vilka inställningar som behöver vara satta.
I nuvarande version (6.5) finns inget stöd för SMTP-autentisering eller TSL/SSL-kryptering för mailen. För att Libra ska kunna skicka e-post behöver mailservern tillåta relaying från Libraservern.

Libra används bara för att skicka iväg e-post, Libraservern behöver inte åtkomst till POP/IMAP.

Så länge ert epostsystem stödjer SMTP så är Libra kompatibelt med alla större epostsystem (MTA) som används på marknaden. SMTP protokollet använder port 25.

Inställningar i Libra

Välj Libras meny Register> Enhetsregister.

  • 1-System Här finns inställningar för mailserver, samt vilken avsändare för mail från OPAC.
  • 3-Enheter - a-Inställningar Inställningen för att aktivera eller inaktivera e-post.
  • 3-Enheter - b-Reservation Avsändare och mottagare för aviseringsmail och skicke-meddelande.
  • 3-Enheter - f-Påminnelse/räkning Avsändare för påminnelse- och förvarningsmail.
  • 3-Enheter - h-Reklamation Avsändare för reklamationsmail.

För att underlätta felsökning finns funktionen Skickad e-post som visar bl.a. aviseringar, påminnelser och förvarningar som skickats via e-post från Libra.

Mail som studsar

Vad händer om mottagarens e-postadress inte stämmer när förvarningar, aviseringar eller påminnelser skickas iväg? Ett svar från mottagarens e-postserver att mailet är "undeliverable" skickas då till den avsändande e-postadress som angivits under 3-Enheter - b-Reservation. Avsändande e-postadress bör alltså även kunna ta emot mail.

Hur lång tid det tar innan man får mailet beror på hur mottagarens mailserver är inställd. Ibland sparar mailservrar mailet i timmar eller t.o.m. flera dygn och försöker skicka flera gånger. En annan felkälla kan vara att ens egen mailserver tolkar undeliverable-mailet som spam.

Felsökning

Ta reda på om problemet :

  • gäller all e-post eller t.ex. bara avisering?
  • ger ett felmeddelande när ni skickar?
  • gäller e-post för en viss enhet eller alla?
  • gäller bara en eller vissa låntagare eller viss personal?


Kan inte skicka alls

Om ni inte kan skicka e-post alls så beror det sannolikt på att Libra antingen inte når fram till mailservern, eller att Libra inte tillåts skicka e-post.

Börja med att kontrollera vad som är ifyllt under Enhetsregister - 1-System för mailserver. Prata med er IT-avdelning vilken mailserver som ska användas, och att brandväggen är öppen på port 25 mellan Libras applikationsserver och mailservern. Om ni får ett stort felmeddelande med uppgifter när ni försöker skicka e-post - ta en skärmbild och skicka med till IT-avdelningen så att de lättare ska se vad som är fel. Kolla också med IT om mailservern tillåter relaying från Libraservern.

För hjälp med felsökning, se Kontroll att Libra når mailservern nedan.


En viss rutin eller viss enhet

Om ni inte kan skicka e-post för en viss rutin, t.ex. påminnelser, eller en viss enhet, kolla i registret att rätt avsändande eller mottagande e-postadress är ifylld på rätt ställe. Kontrollera att adressen stämmer, så att det inte är stavfel eller liknande.

Ofta kan det vara så att e-posten skickas iväg från Libra, men fastnar i ett skräppost-filter i mottagarens epostsystem. För att kontrollera om e-posten har skickats iväg från Libra, använd funktionen Skickad e-post som visar den e-post som skickats.

Vissa låntagare eller personal

Om det inte kommer fram e-post till vissa låntagare, viss personal, eller ett visst epostkonto som är gemensamt för flera personer på en enhet eller avdelning, så kan det ofta kan det vara så att e-posten skickas iväg från Libra, men fastnar i ett skräppost-filter i mottagarens epostsystem. För att kontrollera om e-posten har skickats iväg från Libra, använd funktionen Skickad e-post som visar den e-post som skickats.

Mottagaren eller mottagarens IT-avdelning behöver då lägga in en regel att e-posten från biblioteket inte ska tolkas som skräppost.

 

Kontroll att Libra når mailservern
Kontrollera vilken e-postserver som ska användas. Starta sedan upp en DOS-prompt på Libras applikationsserver. Skriv in följande, byt ut domännamnet mot er egen e-postservers namn, och tryck sedan enter:
telnet mail.kommun.se 25

Det här innebär att du testar ifall du kommer fram till mailservern, på rätt port. Som svar bör du få något i stil med:
220 mail.kommun.se Microsoft ESMTP MAIL Service.. och därefter versionsnummer och datum. Skriv då följande och tryck enter för att avsluta kontakten till e-postservern:
quit

OPAC
Är det problem med att skicka e-post från OPAC så finns det en testfunktion på administrationssidorna (woa) under Övrigt - Test av e-post.