OPAC OPAC

Förändring för fält 998, Extra information från BTJ

Bibliotekstjänst har tidigare meddelat sina kunder av bibliografisk service att man från 30 april 2010 stänger den tidigare s.k. mervärdestjänsten TIFO. Den har inneburit att det i fält 998 har legat en länk till t.ex. omslagsbild och annan information. När tjänsten nu upphör eller ersätts av Syndetic solutions för vissa kunder, kommer det att innebära att katalogposter innehåller en länk som inte längre leder till någon information.

Det är naturligtvis viktigt att det, framför allt i OPAC, inte ser ut som om  det finns "Mer information" om det inte gör det.
Det är i och för sig möjligt att ta bort fältet i varje post, men det förefaller att vara ett alltför stort arbete och det är rimligtvis inget problem om det finns med i personalklienten i LIBRA.SE.
 
 För att få bort uppgiften i OPAC  föreslår vi att ni därför vidtar följande åtgärder:
 
I administrationsdelen, WOA, går till menyvalet Fältordning och kontrollerar i vilka bilder ni har alternativet Länk visningsbart och ta i så fall bort det. Troligtvis finns det med i "Utförlig kataloginfo" och "Beståndsbild" samt eventuellt i "Utförlig lista" om den används.
Tänk på att det är just Länk som ska tas bort och inte alternativet URL som gäller alla andra länkar i katalogposterna.
 
OBS! Detta påverkar inte visning av omslagsbilder från Adlibris eller BTJ:s ny tjänst Syndetic Solutions.