Påminnelser Påminnelser

Förvarning

Fönster: Påminnelser
Rutinen nås via: Arbeta med - Påminnelser
Kortkommando: Ctrl + R

Förvarning kan inte tas ut som brev utan tas bara ut för de låntagare som har en aktiv e-post eller mobilnummer i låntagarregistret. För att vara meningsfull bör förvarningar skickas ut i praktiken varje, varannan eller var tredje dag, normalt behöver man då inte sätta några speciella villkor.

När förvarning söks fram kontrolleras om förvarning har skickats tidigare och om antalet dagar stämmer. Det betyder att om man inte skickar på t.ex. lördagar och söndagar tas dessa med på utskicket som görs måndag, men låntagaren får ett par dagar färre på sig att komma tillbaka med böckerna. Det är då rimligt att sätta tiden för förvarning (under Enhetsregister - Låntagarkategorier - Påminnelser) till minst -4 dagar - låntagaren får då mellan 2-4 dagar på sig i alla lägen.

E-post

Gör så här:

 1. Öppna Påminnelser med Ctrl + R.
 2. Markera eventuellt enhet i rutan Enhet(er) om urvalet ska begränsas till vissa enheter.
 3. Alt + 2 för fliken Inställningar. Se till att endast Epost är markerat.
 4. Markera radioknappen Förvarning.
 5. Enter eller Ctrl+F för att göra sökningen.
 6. Alt+C för att gå till fliken för utskrift via e-post.
 7. Ctrl + P för att verkställa utskrift.
 8. Kontrollfråga: Ska uppdatering och utskrift göras?
 9. Enter för att bekräfta varvid e-posten skrivs ut och skickas.

Om en påminnelse via e-post inte når mottagaren på grund av felaktig adress eller dylikt, så kommer ett meddelande om detta att skickas från mottagarens e-postserver till den avsändaradress för e-post som är angiven under Enhetsregister - Påminnelser. Hur lång tid det tar innan ett sådant mail som meddelar att e-postadressen är felaktig kommer tillbaka beror helt på hur olika mailservrar är konfigurerade.

 

E-post och SMS

Gör så här:

 1. Öppna Påminnelser med Ctrl + R.
 2. Markera eventuellt enhet i rutan Enhet(er) om urvalet ska begränsas till vissa enheter.
 3. Markera radioknappen Förvarning.
 4. Alt + 2 för fliken Inställningar. Se till att endast Brev inte är markerat.
 5. Alt + 1 för fliken Urval.
 6. Enter eller Ctrl+F för att göra sökningen.
 7. Alt + D för att gå till fliken för utskick via sms.
 8. Ctrl + P för att verkställa utskrift.
 9. Kontrollfråga: Ska uppdatering och utskrift göras?
 10. Enter för att bekräfta varvid sms-meddelandena skickas.
 11. Alt+C för att gå till fliken för utskick via e-post.
 12. Ctrl + P för att verkställa utskrift.
 13. Kontrollfråga: Ska uppdatering och utskrift göras?
 14. Enter för att bekräfta varvid e-posten skickas.

Mer om ...

Att kunna skicka ut förvarning automatiskt finns med i planeringen till kommande versioner.

Utsökningen av lån för förvarning kan naturligtvis göras med en lång rad andra villkor satta. Dessa kommenteras i beskrivningen av fönstret Påminnelser.