OPAC OPAC

Globala reservationer i OPAC

Fråga: Hur är det med globala reservationer i OPAC?

I personalklienten kan man markera flera enheter när man lägger en reservation, det blir en s.k. global reservation är aktiv på flera enheter.

I OPAC kan låntagarna inte markera flera enheter, där kan man bara markera en enhet i taget. Efter önskemål från ett antal bibliotek har vi valt att låntagare inte ska kunna lägga globala reservationer, men vi vet att det finns som önskemål från ett antal andra bibliotek som jobbar på ett annat sätt.

Reservationskön styrs av datum och tid för när reservationen skapades, så vanliga och globala reservationer hamnar i samma kö i den ordning som de lagts in. Det är bara exemplarnummer-reservationer, d.v.s. när man reserverar ett specifikt exemplar för att t.ex. fånga in det för reparation, som hamnar före i kön.