Tekniska frågor Tekniska frågor

Inloggningsfönster

Fönstret nås via: Visas när Libra startas
                               Arkiv - Användare _ Byt
Kortkommando: Shift F10
Fönsterrubriker: Inloggning
                                Funktioner: Inloggning till Libra för en användare
                                Logga in som en annan användare (byta användare)

Inloggningsfönstret består av följande.
Maskin: här visas de Libradatabaser som är inlagda i AdmLibraClient. Inloggningen sker mot den databas som är markerad i listan.
Användare: här anges användarnamnet (användarid) för libraanvändaren, användaren måste finnas inlagd som användare i Librabasen.
Lösenord: här anges lösenordet för libraanvändaren.
Active Directory: om det finns en libraanvändare som stämmer överens med den inloggade windowsanvändaren, så fylls användarnamn och lösenord i automatiskt (6.4.3.1 och senare). För mer information, se Windowsinloggning.