Tekniska frågor Tekniska frågor

Installera ny LIBRA.SE-klient

Eftersom LIBRA.SE använder en server, måste klientprogramvarans version stämma överens med serverns version.
Vid osäkerhet, kolla helst först med Librasupport om ni ska uppgradera eller inte.
LIBRA.SE är utvecklad för en skärmupplösning på 1024x768 och kräver XP, Vista eller Windows 7.
 

Installera klient

På datorer där LIBRA.SE inte tidigare varit installerat, se till att .Net Framework 3.5 är installerat. Om det inte är installerat kommer installationsprogrammet meddela det, och filerna för installation av .Net Framework finns i mappen dotnetfx tillsammans med Libras installationsfiler på FTP-servern.

Gör så här:

 1. Se till att vara inloggad som administratör på datorn.
 2. Gå till adressen ftp://ftp.axiell.se/winlibra/Libra.se/
 3. Hämta ner filerna för den version ni vill installera och spara på t.ex. Skrivbordet.
 4. Öppna filen setup.exe
 5. Svara på installationsprogrammets frågor och Close, när installationen är klar.
 6. Öppna AdmLibraClient och mata in uppgifterna ni fått från Axiell. I Vista och Windows 7 måste AdmLibraClient uttryckligen köras som administrator av behörighetsskäl.
 7. Spara uppgifterna i AdmLibraClient och Testa förbindelse.
 8. Om resultatet av testet är ok, öppna LibraSE-programmet.
 9. Logga in.
 10. Gå in under Arkiv - Utskriftsinställningar och sätt vilka skrivare som ska användas.
 11. Om installationen gått bra kan filerna som sparades på Skrivbordet tas bort.

För mer information och skärmbilder, se dokumentet Detaljerad beskrivning av installation (word).
För mer information om var anslutningsuppgifterna sparas i Windows, se Configfiler.

Uppgradera klient

På datorer där LIBRA.SE redan tidigare varit installerat och klienten bara ska uppgraderas gäller följande.

Gör så här:

 1. Se till att vara inloggad som administratör på datorn.
 2. Gå till adressen ftp://ftp.axiell.se/winlibra/Libra.se/ och välj versions-mapp.
 3. Dubbelklicka på filen LibraSE.msi och välj Kör.
 4. Svara på installationsprogrammets frågor och Stäng, när installationen är klar.
 5. Öppna LibraSE-programmet.

 
Avinstallera klient

För vissa problem med klienten kan en ominstallation hjälpa. Följande gäller för att avinstallera Libraklienten.

Gör så här:

 1. Se till att vara inloggad som administratör på datorn.
 2. Avsluta Libra om programmet är igång.
 3. Gå till Start-menyn, välj Kontrollpanelen och sedan Lägg till eller ta bort program.
 4. Markera LibraSE i listan och klicka Ta bort.
 5. När avinstallationen är klar, stäng fönstret.

Några filer tas inte bort vid avinstallation för att underlätta om programmet installeras igen.
Det gäller främst log-filer och config-filer under C:\Program\Axiell Bibliotek AB\LibraSE samt vissa uppgifter för användaren som kan finns under C:\Documents and Settings\[användare]\Application Data och C:\Documents and Settings\[användare]\Local Settings\Application Data
Om namnen på Libras genvägar på skrivbordet ändrats, tas de inte bort automatiskt.