Tekniska frågor Tekniska frågor

Klientinstallation på en dator med Windows 7 eller Windows Vista

Om man använder Windows 7 eller Windows Vista så saknar ofta användare åtkomst för att skriva/ändra filer på C: (Oftast är operativsystemet installerat där, men andra enhetsbokstäver kan förekomma).

Detta innebär att det kan bli problem med att spara nya inställningar i LIBRA.SEs administrationsprogram (AdmLibraClient.exe). Man kringgår detta problem genom att starta AdmLibraClient.exe genom att högerklicka på själva .exe filen i den katalog där man installerat LIBRA.SE (t.ex C:\Program Files\Axiell\LibraSE) och väljer "kör som administratör" på menyn. För att kunna göra detta måste man dessutom vara administratör på sin egen PC och det kan behövas hjälp från IT-avdelningen beroende på vad man har för policy för användarnas rättigheter på datorn.

I vissa fall vid uppgradering kan man få ett liknande problem om man första gången startar LIBRA.SE utan att välja "kör som administratör" på samma sätt som ovan. Om programkatalogen ändrats i och med en ny version så kan LIBRA.SE få problem att kopiera sin konfiguration till den nya installationskatalogen om man saknar rättigheter att skriva dit. Man riskerar då att tappa sina inställningar.

Det är därför bra att första vid första starten av LIBRA.SE efter uppgradering starta programmet enl. ovan fast då är det Librase.exe som man ska högerklicka på.