OPAC OPAC

Fönster:    Utformning - Resultatlistor
Rutinen nås via:    Administrationssidorna för OPAC

Funktionen att låntagare kan kommentera och betygsätta böcker i OPAC finns i version 6.4.3 och senare.

Aktivera kommentar-funktionen i OPAC

Välj i menyn Utformning - Resultatlistor
Markera Visa användares kommentarer och Spara
Välj i menyn Startsidan - Startsidan allmänt
Markera Senaste läsarkommentaren och Spara.
Aktivera betyg-funktionen i OPAC

Välj i menyn Utformning - Resultatlistor
Markera Visa användares betygsättning och Spara
På startsidan visas då de senaste läsarkommenterarna, inklusive ett RSS-flöde för att enkelt kunna se nyinlagda kommentarer. Om låntagare hittar en opassande kommentar kan de rapportera den genom att klicka på länken Anmäl intill kommentaren. Det skickas då ett mail till den e-postadress som är angiven som E-post mottagare OPAC i enhetsregistret för den enhet som är markerad som webbenhet i OPAC administrationssidorna.
Funktionen Betygsätt är fristående från kommentarerna och man kan använda den ena eller andra funktionen separat.


Ta bort kommentar

Gå till Administrationssidorna för OPAC (woa)
Logga in
Gå sedan till vanliga OPAC utan att stänga fönstret, för att fortsätta vara inloggad
Sök upp boken med kommentaren
Klicka länken Läs kommentarer
Klicka länken Ta bort
Låntagare kan inte själva ta bort eller ändra sina kommentarer, eftersom kommentarerna av integritetsskäl inte knyts till låntagaren.