OPAC OPAC

Lägg till funktionen "Beställ lånekort" i OPAC

Logga in i WOA
Gå till Låntagarhantering – Låntagarhantering allmänt och klicka i Tillåt beställning av lånekort.

Här skivs även den text in som kommer efter att beställningen är gjord. En rekommendation är att man avslutar texten med : "Stäng nu detta fönster för att förhindra att någon annan ska kunna se dina uppgifter."

Gå till Menyinställningar
Tryck på knappen Ny under huvudmeny
Skriv /opac/order_card.aspx i URL-rutan
Fyll i övriga uppgifter
Spara
 

Tänk på att det kan vara bra att välja att låta denna sida öppnas i ett nytt fönster. Detta är bra ur aspekten att låntagaren sedan stänger ner detta fönster och ingen annan kan se de infyllda uppgifterna.

 

Se beställda lånekort i LIBRA.SE

För att se beställda lånekort i LIBRA.SE: gå in i Arbeta med och välj Beställda lånekort. Där kan låntagaren redigeras innan man sparar ner till låntagarregistret.

 

Ett åtgärdat fel:

När en låntagare gjort en beställning av lånekort i OPAC kunde det hända att en annan låntagare kunde gå tillbaka till den förre låntagarens uppgifter genom webbläsarens back-funktion. Detta är inte länge möjligt.