Tekniska frågor Tekniska frågor

Libra i nätverket

Fråga: Vilka portar använder LIbra?

Drift

När LIBRA.SE är installerat och är i vanlig drift, så ser grundstrukturen för en standardinstallation ut så här:

Med tilläggsprodukter ser bilden ut så här:

Olika bibliotek har köpt olika tilläggsprodukter, så vilka portar som behöver öppnas beror på vilka produkter som används. Blå färg innebär att det är en tilläggsfunktion som inte ingår i standardinstallation. För mer info om vad som ingår i Libra, kontakta Axiells säljavdelning.

Nätverkstrafiken i ovanstående teckning går via TCP om inte annat nämns.

Generellt sett ska port 53 UDP vara öppen för DNS lokalt och Internet med forward och reverse lookup.

Servrar behöver åtkomst ut till Internet via HTTP och HTTPS för Microsoft update m.m.

Normalt sett är applikationsservern och databasservern densamma, men funktionerna kan även läggas på två separata servrar.