OPAC OPAC


Fönster:    OPAC Menyinställningar
Rutinen nås via:    Administrationssidorna för OPAC
I Administrationssidorna för OPAC finns inställningar för vad som ska visas för besökarna i vänstermenyn i OPACen.

Det finns ett antal funktioner som inte visas i menyn, som kan aktiveras bara genom att göra dem synliga. Ni kan även lägga till nya menyval med länkar till andra sidor.

Aktivera menyval
Gör så här:

Gå till Menyinställningar.
Rulla ner i rutan Huvudmeny, och välj t.ex. Inköpsförslag.
Bocka i rutan Synlig.
ändra eventuellt länktexten.
Spara med Spara-knappen.
 

Inaktivera menyval
Gör så här:

Gå till Menyinställningar.
Rulla ner i rutan Huvudmeny, och välj t.ex. Inköpsförslag.
Ta bort bocken i rutan Synlig.
Spara med Spara-knappen.
 
Lägga till nytt menyval
Gör så här:

Gå till Menyinställningar.
Klicka på knappen Ny under rutan Huvudmeny.
Ange länkadressen i rutan URL.
Se till att Synlig är ibockad.
Lägg till en länktext.
Spara med Spara-knappen.