OPAC OPAC

Omlån i OPAC
Fönster:    
Enhetsregister - Lånetider
OPAC Omlån, återlämning
Rutinen nås via:    
Administrationssidorna för OPAC
Register - Enhetsregister - 5-Lånetider
Kortkommando:    Shift + F9


Gör så här:

Öppna Administrationssidorna för OPAC
I menyn, välj Omlån, återlämning
Sätt Tillåt omlån till På
I menyn, välj Enheter
Notera vilken enhet som är markerad som Webbenhet
öppna Libra-klienten
öppna Enhetsregister med Shift + F9
Markera Webbenheten och gå till flik 5-Lånetider
Gå igenom låntagarkateorierna och deras lånetider, kontrollera vilka som omlån ska tillåtas för
Spara med Ctrl + S
Utlåne- och omlånereglerna hämtas från utlånande enhet, därför kan man tillåta eller neka omlån i OPAC baserat på Webbenhetens låntagarkategorier och tillhörande lånetider. Det går inte att tillåta eller neka omlån i OPAC för en viss enhet.
OBS att Antal dagar för omlån dock hämtas från ägande enhet.

Omlånen i OPAC tillfaller i statistiken den enhet som gjorde utlånet.

Mer om ..
Att kunna göra vanliga utlån i OPACen finns som en tilläggsfunktion från Axiell. Funktionen är främst tänkt till skolbibliotek. Låntagare eller elever loggar in som vanligt och kan därefter registrera sina lån själva. Lånet tillfaller den enhet som i Administrationssidorna för OPAC är markerad som webbenhet.

 

Ett åtgärdat fel:
Även om inställningen har gjorts i OPAC att man tillåter omlån av försenade lån, så har detta inte fungerat som det har varit tänkt. Felet är nu åtgärdat.