Tekniska frågor Tekniska frågor

Open Office

Fråga: Kan man använda Open Office med LIBRA.SE?


På de flesta ställen i LIBRA.SE där det gäller utskrifter behövs ingen koppling till Microsoft Office-program.

Vid utskrifter från katalogen eller för rapporter visas resultatet på skärmen som förhandsvisning redo för utskrift.
I rapporterna finns även valet att skriva ut till skärmen, för att få resultatet visad i tabellform.

Innehållet kan enkelt kopieras till valfritt program, till exempel Open Office Calc, Microsoft Excel eller Google Docs kalkylark för vidare arbete.

I några funktioner finns möjligheten att exportera till en fil:

  • I Årsstatistiken kan rapporten dels direkt på skärmen förberett för utskrift, dels exporteras till PDF-fil, men även exporteras som Excel-fil. Filen sparas på valfritt ställe, och går att öppna även med Open Office Calc.
  • I Påminnelser och räkningar kan man skriva ut till skrivare, maila låntagare eller skicka ett sms. Men det finns även möjlighet att skriva resultatet till en fil, för att kunna redigera filen innan den skickas till låntagaren. Filen exporteras i RTF-format, vilket gör att den kan öppnas och redigeras i många olika program, även Open Office Writer.

För rapporterna finns funktionen att kunna öppna resultatet direkt i Excel, för att göra hanteringen smidig. Det gäller rapporterna Lånestatistik, Nyförvävslista - lokalisering, Nyförvävslista - förvärv, Topplista, Reservationslista, Låntagarrapport, Gallringsunderlag, Sparade lån och Omlokaliseringar. Eftersom resultatet skickas direkt till Excel finns det i dagsläget ingen Open Office-motsvarighet. I dessa rapporter, välj istället att skriva ut till Skärm och kopiera rapportresultatet till Open Office.