Påminnelser Påminnelser

Fönster: Påminnesler
Rutinen nås via: Arbeta med - Påminnelser
Kortkommando: Ctrl + R

Gör så här:
 1. Öppna Påminnelser med Ctrl + R. 
 2. Markera eventuellt enhet i rutan Enhet(er) om urvalet ska begränsas till vissa enheter. 
 3. Enter eller Ctrl+F för att söka.
 4. I detta skedet kan en kontrollista tas ut. 
 5. Gå till fliken b-Brev för utskrift av de påminnelser som ska gå ut i pappersform. 
 6. Ctrl + P för att verkställa utskrift av breven. 
 7. Kontrollfråga: Ska uppdatering och utskrift göras? 
 8. Enter för att bekräfta varvid breven skrivs ut. 
 9. Gå till fliken c-E-post för utskick av påminnelser via e-post. 
 10. Ctrl + P för att skicka iväg e-posten. 
 11. Kontrollfråga: Ska uppdatering och utskrift göras? 
 12. Enter för att bekräfta varvid e-posten skickas iväg. 
 
Om utskriften på något sätt går fel kan en återutskrift göras.
 
Om det i resultatlistan finns rader som inte ska skickas ut så kan kryssrutan Und användas för att undanta påminnelse helt på dessa lån. Bocka i dessa rader och tryck Enter eller Ctrl + F igen för en ny framsökning. Dessa rader tas då bort helt och förvarningen, påminnelsen eller räkningen kommer inte tillbaka vid framtida framsökningar. När påminnelser undantas, så kan detta inte ångras. Undantaget är alltså en permanent markering att detta lån inte ska få någon påminnelse.
 
Om en påminnelse via e-post inte når mottagaren på grund av felaktig adress eller dylikt, så kommer ett meddelande om detta att skickas från mottagarens e-postserver till den avsändaradress för e-post som är angiven under Enhetsregister - Påminnelser. Hur lång tid det tar innan ett sådant mail som meddelar att e-postadressen är felaktig kommer tillbaka beror helt på hur olika mailservrar är konfigurerade.
 
Om valen under fliken Inställningar ska användas vid uttag av påminnelser, sätt inställningarna innan framsökningen görs.
 
Det går att skicka påminnelse som SMS men vi rekommenderar inte detta eftersom texten oftast blir för lång. Ett generellt meddelande nämner inte vilket lån påminnelsen gäller.
 

Kontrollista

För att ta ut en kontrollista över påminnelser, gör så här:
 1. Öppna Påminnelser med Ctrl + R 
 2. Markera eventuellt enhet i rutan Enhet(er) om urvalet ska begränsas till vissa enheter. 
 3. Enter eller Ctrl+F 
 4. Gå till fliken a-Resultat 
 5. Ctrl + P för att verkställa utskrift 
 6. Kontrollfråga: Vill du skriva ut en kontrollista? 
 7. Enter för att bekräfta 
 8. Dialogruta: Skall låntagaruppgifter skrivas ut på listan? 
 9. Enter för att bekräfta 
 

Ett åtgärdat fel: 

Ett fel har rättats som inneburit att låneperioder som har definierats som "Kortlån" för uttag av påminnelser inte har kommit med vid uttag av en sk Restlista. Detta är nu rättat. 

 

Video

Nedan visas en demonstration av hur påminnelserutinen fungerar i praktiken. 
(1 minuter, ca 0,6 Mb, inget ljud. Kräver JavaScript och Flash.)