Påminnelser Påminnelser

Utskriften

Om vi utgår från slutresultatet, påminnelseutskriften, så finns det ett antal ändringar eller justeringar att ta ställning till. Håll muspekaren över de gula markörerna i bilden nedan för information, klicka för att komma till avsnittet i manualen som beskriver mer. (Funktionen kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren)

Huvudrubrik
Huvudrubriken.
Rubrik för utskriften kan ändras under Gemensamma register - 9-Texter. Markera påminnelseraden för enheten och ändra i rutan Rubrik, som visas i fönstrets överdel.
Målsman
Målsman.
För det ska stå "Till målsman" på utskriften behövs tre saker:
1) Under Enhetsregister - 3-Enheter - a-Inställningar, sätt Målsman: Utan koppling.
2) Under Gemensamma register - 9-Texter. Markera påminnelseraden för enheten, välj flik Benämningar och sätt den text som ska visas här över barnlåntagarens adress.
3) Åldersgräns måste vara angiven under Enhetsregister - 1-System.
4) Låntagaren måste ha fördelsedata inlagt och vara yngre än åldersgränsen.
Position för mottagaradress
Position för mottagaradress.
Om adressen till låntagaren ska passa in i ett fönsterkuvert kan positionen för adressen ändras. Det görs under Gemensamma register - 9-Texter. Markera den påminnelseraden för enheten och välj flik Benämningar.
Bibliotekets adress
Adress.
Bibliotekets adress anges under Enhetsregister - i-Adress.
Position för bibliotekets adress.
Position för bibliotekets adress.
Positionen för bibliotekets adress kan ändras. Det görs under Gemensamma register - 9-Texter. Markera den påminnelseraden för enheten och välj flik Benämningar.
Allmän påminnelsetext
Allmän påminnelsetext
Inledningstext som ska skrivas ut på alla påminnelser för denna enheten anges under Gemensamma register - 9-Texter. Markera påminnelseraden för enheten och välj flik Texter.
Speciell text för påminnelse
Speciell text för påminnelse.
Text som skrivs ut på en viss typ av påminnelse för en viss enhet i kombination med låntagarkategori. Anges under Enhetsregister - 4-Låntagarkategorier. Markera låntagarkategori och välj fliken Påminnelse.
Kolumnnamn för låneuppgifter
Kolumnnamn för låneuppgifter.
Namnen på kolumnerna kan ändras under Gemensamma register - 9-Texter. Markera påminnelseraden för enheten och välj fliken Benämningar.
Allmän påminnelsetext
Allmän påminnelsetext.
Avslutningstext som ska skrivas ut på alla påminnelser för denna enheten anges under Gemensamma register - 9-Texter. Markera påminnelseraden för enheten och välj flik Texter.

Avgifter

Påminnelserna innebär oftast att låntagaren får en avgift att betala. Eftersom man vill ha flexibilitet för att kunna sätta speciella inställningar, så innebär det att den skuld låntagaren får beror på flera olika saker:

 • låntagarens låntagarkategori
 • låntagarens ålder
 • vilken enhet som äger boken
 • om låntagaren redan har skuld
 • vad låntagarkategorins maxskuld är
 • vad lånetidens maxskuld är
 • om det är första eller andra påminnelsen
 • om lånet är kortlån
 • om det finns reservationer på titeln
 • om låntagarkategorin har Ej avgift ibockad

Den centrala inställningsdelen för påminnelser finns under Enhetsregister - 4-Låntagarkategorier - Påminnelser. Under denna flik sätts många inställningar. För att se hur det går till, se videon nedan.

 

Skärmfilm

Nedan visas en demonstration av hur inställningarna under Enhetsregister - 4-Låntagarkategorier - Påminnelser i praktiken ser ut.
(40 sekunder, ca 1 Mb, inget ljud. Kräver JavaScript och Flash.)

 

 

Felsökning

De allmänna texterna för påminnelse och förvarning sätts under Gemensamma register - 9-Texter.

 Därefter kan texter anges som bara skrivs ut på exempelvis första påminnelsen på en viss enhet för en viss låntagarkategori när det finns reservationer. Det blir därmed många inställningar och risk för missar.

 För att få nödvändig information, gör så här: 

 1. Kontrollera påminnelsen och notera låntagare, streckkod, om det är 1:a eller 2:a påminnelsen och om det är ett fjärrlån.
 2. Gå till Sök streckkod, sök fram exemplaret via streckkoden och notera exemplarets lånetid
 3. Gå till Arbeta med - Reservation och notera om det finns titel- eller exemplarnr-reservationer.
 4. Sök fram låntagaren och notera låntagarkategori
 5. Gå till Enhetsregister - 5-Lånetider, välj rätt låntagarkategori och markera rätt lånetid
 6. På första fliken, notera om påminnelse som är satt till normallån eller kortlån
 7. På fliken n-Långlån notera om fri lånetid är ibockad

Gå sen till Enhetsregister - 4-Låntagarkategorier - Påminnelser. Ange Påminnelsenr och markera om det gäller normallån, kortlån, reserverade, fjärrlån eller långlån. När de uppgifterna är inmatade visas den text som ska skrivas ut på den typ av påminnelser/förvarning.