Påminnelser Påminnelser

Räkningar

Fönster: Påminnelser
Rutinen nås via: Arbeta med - Påminnelser
Kortkommando: Ctrl + R

Gör så här:
  1. Öppna Påminnelser med Ctrl + R. 
  2. Markera eventuellt enhet i rutan Enhet(er) om urvalet ska begränsas till vissa enheter. 
  3. Markera radioknappen Räkning. 
  4. Enter eller Ctrl+F för att göra sökningen. 
  5. Gå till fliken b-Brev för utskrift av räkningar i pappersform. 
  6. Ctrl + P för att verkställa utskrift av breven. 
  7. Kontrollfråga: Ska uppdatering och utskrift göras? 
  8. Enter för att bekräfta varvid brevet skrivs ut. 
Om utskriften på något sätt går fel kan en återutskrift göras. Räkningar kan enbart skickas i pappersformat, inte som epost.
 

Mer om ...

Utsökningen av försenade lån för påminnelser kan naturligtvis göras med en lång rad andra villkor satta. Dessa kommenteras i beskrivningen av fönstret Påminnelser.