OPAC OPAC

Reservationer i OPAC

Fönster:    
OPAC Enheter
OPAC Reservationer
Rutinen nås via:    Administrationssidorna för OPAC
Eftersom låntagarna själva gör reservationerna i OPAC behöver rätt inställningar göras från början. Många av inställningarna i OPAC hämtas in från de inställningar som gjorts via personalklienten för valfri enhet. Vilken enhet detta ska hämtas in från anges med den s.k. webbenheten (se bilden nedan). 

Så här gör du för att få reservationer att fungera grundläggande:

I administrationssidorna för OPAC, välj Enheter i menyn till vänster.
Under kolumnen Webbenhet, se till att en viss enhet är vald. Om du gör en ändring, klicka på Spara-knappen längst ner.
Via Libras personalklient, testa att det går att göra reservationer på enheten du valde som webbenhet.
I administrationssidorna för OPAC, välj Reservationer i menyn till vänster.
Under kolumnen Tillåt reservation, sätt bock för åtminstone en enhet där beståndet ska kunna reserveras.
Under kolumnen Tillåt hämtning, sätt bock för åtminstone en enhet där låntagare ska kunna hämta ut sina reserverade titlar.
Klicka på Spara-knappen längst ner.
I Libras personalklient, fyll i epostadresser under Enhetsregister-System och Enhetsregister-Enheter-a-Inställningar. Under Enhetsregister-Enheter-b-Reservation behöver både Avsändande och Mottagande e-postadress vara ifyllda.
Gör en testreservation i OPAC
Om meddelandet "E-post adress saknas på enheten" visas när du försöker reservera via OPAC, gå då till administrationssidorna för OPAC och välj övrigt i menyn till vänster. Klicka på länken Läs in alla inställningar från databasen och gör därefter ett nytt reservationstest via OPAC.

 

Reservera innestående
Så här gör du för att låntagare ska kunna reservera exemplar som finns på bibliotekets hyllor, d.v.s. som inte är utlånade.

Testa i OPAC att vanliga reservationer fungerar.
I administrationssidorna för OPAC, välj Reservationer i menyn till vänster.
Under kolumnen Tillåt res. av ex som finns inne, sätt bock för åtminstone en enhet där innestående bestånd ska kunna reserveras.
Klicka på Spara-knappen längst ner.
 


 

 

ändra reservationsavgift
Så här gör du för att sätta en avgift, eller ändra avgiften för reservationer som låntagare gör via OPAC:

I administrationssidorna för OPAC, välj Enheter i menyn till vänster.
Under kolumnen Webbenhet, se till att en viss enhet är vald. Om du gör en ändring, klicka på Spara-knappen längst ner.
Via Libras personalklient, ändra reservationsavgiften för den enhet du valt som webbenhet.
 

Mer om ....
De inställningar för reservationer som kan göras via Libras personalklient beskrivs under Enhetsregister - Enheter - Reservation.