Påminnelser Påminnelser

Skickad e-post/SMS

Fönstret nås via: Arbeta med - Skickad e-post
Kortkommando:
Fönsterrubriker: Skickad e-post
Funktioner: Söka fram e-post som skickats från Libra
                      Söka fram SMS som skickats från Libra

I rutinen Skickad e-post kan man se historik om bland annat aviseringar, påminnelser och förvarningar som skickats via mail eller SMS från Libra. För att kunna söka fram meddelanden i efterhand måste inställningen Spara e-post vara aktiverad i enhetsregistret innan meddelandet skickas iväg.

Ett första val delar upp fönstret dels E-post och dels SMS.

  Skickad e-post sökning
Epostadress Mottagarens e-postadress.
Telefonnummer Mottagarens mobilnummer.
Rutin Vad meddelandet gällde. Filtret kan användas för både e-post och SMS.
Enhet Den enhet som meddelandet skickades ifrån. Filtret kan användas för både e-post och SMS.
Senaste låntagare Kan användas för att begränsa till en låntagare som man tidigare haft aktiv. Filtret kan användas för både e-post och SMS.
Skickat under perioden Ett intervall för när meddelandet skickades. Filtret kan användas för både e-post och SMS.

F6 rensar sökfälten inför en ny sökning. Om fönstret har stängts är det automatiskt rensat när det öppnas på nytt.
Alla uppgifter kan fritt kombineras. Sökning startas med Enter, Ctrl + F eller genom att klicka på Sök.

När sökning skett visas en träfflista i fönstrets nederdel. Där visas följande kolumner:

  Skickad e-post träfflista
Datum Datum för när meddelandet skickades.
Tid Tidpunkten för när meddelandet skickades.
Rubrik Vad meddelandet gällde.
Meddelande En nedkortad visning av innehållet i e-posten eller SMSet. Om en rad i listan markeras så visas hela innehållet nedanför listan.
E-postadress Mottagarens e-postadress eller mobiltelefonnummer.
E-postserver Den e-postserver som användes för att skicka e-posten från Libra.