OPAC OPAC

Småskulder i OPAC

Fråga:    Varför får låntagare som har småskulder inte låna om eller reservera i OPAC?

Om låntagare som med några få kronor i skuld inte kan låna om eller reservera i OPAC, så beror det antagligen på att inställningarna som OPACen använder inte tillåter det.

Gör så här för att kolla inställningarna:

Gå in i Administrationssidorna för OPAC.
Välj Enheter i vänstermenyn. Den enhet som är markerad för kolumnen längst till höger, webbenhet, är den vars inställningar gäller. Notera vilken enhet det är.
Gå till LIBRA.SE.
Gå till Enhetsregister - 4-Låntagarkategorier.
Välj den enhet som var webbenhet och välj låntagarens låntagarkategori.
Underfliken Inställningar har uppgifterna Autospärrgräns för barn och vuxen.
Om Autospärrgränserna är satta till 0 innebär det att gränsen är 0 kr för låntagarkategorin, därefter är de spärrade. Om webbenheten har 0 kr i autospärrgräns så innebär det att låntagarna inte får t.ex. låna om eller reservera.

Sätt samma värde i autospärrgräns som ni använder på de andra enheterna, eller sätt t.ex. 999 kr om ni inte vill använda någon gräns.