OPAC OPAC

Sökfält för OPACen på kommunens hemsida

Sökfält för OPACen på kommunens hemsida
Fråga:    Hur gör vi för att lägga ett sökfält för vår OPAC från t.ex. kommunens hemsida?

I nedanstående html-dokument finns koden för ett sökfält. Ni kan testa sökfunktionen, och sedan titta på html-kodningen för hur det fungerar. Lägg in det på er hemsida och byt ut URL:en till motsvarande adress i er egen OPAC.

OPAC-searchbox.html

 

Om kommunens sida använder teckenkodningen Unicode så fungerar svenska tecken direkt, då behöver ni inte ta med JavaScriptdelen. Men om någon annan teckenkodning används så justeras de genom scriptet.