Tekniska frågor Tekniska frågor

Windows 7, Windows Vista och Libra

Fråga: Fungerar LIBRA.SE med Windows Vista och Windows 7?

Klientprogrammet för LIBRA.SE har testats med Windows Vista Business N och Windows 7 Professional utan problem och är certifierat för Windows 7. Vi har inte funnit någon anledning till att det inte skulle fungera även med andra varianter av Vista eller Windows 7.

Några saker att uppmärksamma:

Uppdaterade drivrutiner för exempelvis vissa kvittoskrivare inte kommit ut än, vilket kan ställa till problem.

När åtkomstuppgifterna till databasen sätts så måste AdmLibraClient uttryckligen köras som administratör. P.g.a. de ändrade behörighetsnivåerna i Windows. Även om du som användare har administratörsbehörighet i windows måste du ändå högerklicka på AdmLibraClient.exe och välja att köra som administratör.