OPAC OPAC

Woa Dynamiska listor

Fönstret nås via:    Administrationssidor för OPAC
Funktioner:    
Skapa nya dynamiska listor
ändra dynamiska listor
Ta bort dynamiska listor

Dynamiska listor är listor som automatiskt uppdateras när det sker ändringar eller nyupplägg i systemet. I OPACen finns några olika typer av dynamiska listor:

Nyhetslistor visar nyinköpt media enligt de sökvillkor den tidsperiod som angetts.
Topplistor visar de mest utlånade titlarna enligt de sökvillkor den tidsperiod som angetts.
Tematiska listor visar media enligt de sökvillkor som angetts.
I Typ av lista visas de ovanstående tre typerna. Markeras en rad i Typ av lista, så visas de listor som finns upplagda för den typen i rutan Välj lista. När en rad markeras under Välj lista, så visas de gjorda valen för den markerade listan.

Namn är listans namn på de olika språken. Rutan söksträng ger möjlighet att begränsa sökningen, exempelvis till en viss författare, ett visst media eller ett visst ämnesord.
Söksträngar kan tas fram på olika sätt. Ett sätt är att göra en sökning i katalogen i personalklienten och notera hur söksträngen ser ut i sökhistoriken till vänster. Det går även att utgå ifrån listorna över kvalifikatorer, publikationstyper och mediatyper.
Det är enbart på den tematiska listan som det är obligatoriskt att ange en söksträng.

Visa antal poster i listor styr maxgränsen för hur många titlar som ska visas i listan. Färre titlar kan visas om det inte är fler som ger träff beroende på de sökvillkor eller den tidsperiod som angetts.

För att styra vilket tidsintervall som listan ska begränsas till finns två möjligheter, antingen via datum eller via ett visst intervall, t.ex. den senaste månaden.

När en lista lagts upp visas dess URL längst ned på sidan. Länken är ihopkopplad med listan, så den kan användas på andra ställen än i OPACen, till exempel på bibliotekets eller kommunens egna hemsida.