OPAC OPAC

Woa Enheter

Fönstret nås via:    Administrationssidor för OPAC

Här anges hur olika enheters bestånd m.m. ska visas eller inte visas vid sökningar i OPAC.

 

     Enheter
Uteslut enhet ur sökresultat    De enheter som är markerade utesluts helt vid sökning.
Visa i sökfilter    De enheter som är markerade finns med i listan över enheter som låntagare kan använda för att söka på en viss enhets bestånd.
Visa bestånd för    Beståndsuppgifter visas för de enheter som är markerade.
Webbenhet    Webbenheten är den enhet vars regler för bl.a. lånetider styr vad som får reserveras och lånas om via OPAC.