OPAC OPAC

Woa Fältordning

Fönstret nås via:    Administrationssidor för OPAC
Inställningarna under Fältordning styr visningen av träfflistorna, beståndsbilden, utförlig kataloginfo och minneslista. Här finns val för vilken kataloginformation som ska visas i respektive lista och i vilken ordning de presenteras.

När Enkel lista, Utförlig lista, Utförlig kataloginfo, Beståndsbild eller Minneslista är vald i dropplisten så visas de fält som används i rutan Valda fält.

För att lägga till fler fält, välj ett fält i rutan ovanför Valda fält och klicka Lägg till.

För att ändra vilken ordning som ska användas vid visningen, markera en rad i Valda fält och använd knapparna Flytta upp eller Flytta ned.

För att ta bort ett fält från visningen, markera en rad i Valda fält och använd knappen Ta bort.