OPAC OPAC

Woa Karta

Fönstret nås via:    Administrationssidor för OPAC
Funktioner:    Styra vilka enheter som kartlänken ska visas för
Karta är en tilläggsprodukt som måste beställas separat. Med Karta kan du via en länk från beståndsbilden se var någonstans i biblioteket en titel finns. Kontakta Libra support för mer information.

URL till Karta är adressen till webbtjänsten för Karta, adressen anges av Axiell när Karta installeras.

Inställningen Via kartlänk i resultatlistor är främst för de bibliotek som enbart har en egen instans för det egna biblioteket. är inställningen aktiv så visas länken till kartan inte bara i beståndsvisningen utan även i träfflistan för en sökning.

I listan över enheter kommer kartlänken visas för de enheter som är ibockade.