OPAC OPAC

Woa Låntagarhantering

Här finns inställningar för vad låntagare får eller inte får göra i OPACen och hur inloggningen ska fungera.

Låntagarhantering är uppdelad i:

Inloggning
Låntagarhantering allmänt
 

Inloggning
     Inloggning
Kräv PIN-kod vid inloggning    Om låntagaren vid inloggning i OPAC behöver mata in sin PIN-kod.
Ordningsföljd på textrutor vid inloggningsbild    Om låntagarna själva kan scanna in sitt lånekortsnummer är det lämpligt att ha PIN-kod överst.
Tillåt låntagare att spara användarnamn och PIN-kod för att slippa inloggning    Om låntagare ska kunna spara sin inloggningsinformation, för att slippa logga in varje gång. Gör det enklare från personliga datorer som hemdatorer, men bör inte användas av användare på publika datorer.
Timeout vid inloggning    Hur många minuter inloggade låntagare kan vara inaktiva i OPACen, innan de automatiskt loggas ut.
Antal tillåtna inloggningsförsök i rad    Hur många gånger en låntagare kan göra felaktiga inloggningsförsök. Därefter måste webbläsaren stängas innan nya försök.
Tillåt inloggning med    Om låntagaren ska kunna logga in sig med lånekortsnummer, personnummer och/eller kortnamn/anställningsnummer.
Ledtext användarnamn    Vilken text som ska visas vid identifikationsrutan vid inloggningen.
Meddelande vid inloggningsbild    Vilken text eller instruktion som ska visas ovanför inloggingen.
 

Låntagarhantering allmänt
     Låntagarhantering allmänt
Tillåt låntagare att ändra    Styr vilka uppgifter som låntagare ska kunna ändra själva när de är inloggade på sina sidor i OPACen.
Visa meddelande till låntagare    Om eventuellt meddelande inlagt på låntagaren (i personalklienten flik 2-Meddelande/övrigt) ska visas när låntagaren är inloggad i OPAC.
Meddelandet visas längst upp under Mina uppgifter - Reservationer och lån.
Meddelande vid förnyande av prenumerationer    För de bibliotek som använder cirkulationslistor för tidskrifter, så finns funktionen att låntagarna själva kan markera vilka tidskrifter som de vill fortsätta prenumerera på innan biblioteket ska förnya prenumerationer. Meddelandetexten visas i OPAC för de låntagare som finns med på cirkulationslistor för tidskrifter där det finns prenumerationer som ska förnyas.