OPAC OPAC

Woa övrigt

Fönstret nås via: Administrationssidor för OPAC

 

På sidorna under Övrigt visas viss information som används vid installations eller uppgraderingstillfällen, eller för felsökning av biblioteket eller Axiells personal. Var försiktig med vad som ändras!

Övrigt är uppdelad i:

  • Övrigt
  • Inställningar på webbservern
  • Test av e-post
  • Grupper och instanser

 

Övrigt

  övrigt
Länk till OPAC statistik Här visas länken till tilläggsfunktionen OPAC statistik, om en sådan är installerad.
Instansid Om biblioteket har flera OPAC:ar (s.k. OPAC-instanser) så har varje instans ett eget idnummer. Bör endast ändras av Axiells personal!
E-postadress till biblioteket Den mottagaradress som används för inköpsförslag och fjärrlånebeställningar från OPAC.
Avsändare Den avsändaradress som används när låntagare t.ex. skickar en minneslista till sig själva via e-post.
Skicka minneslista som e-post Om låntagare ska kunna skicka minneslistan via e-post till sig själva istället för att skriva ut den.
Visa felmeddelanden Om fullständiga felmeddelanden ska visas i OPACen om ett fel uppstår, kan vara en säkerhetsrisk men används vid felsökning.
Visa söksträng Om söksträngen ska visas på skärmen vid sökning i OPAC. Används vid felsökning eller för att se hur sökningen går till.
Installationmapp Information för Axiells personal.
Version Vilken version av OPAC-programvaran som används.
Version av databas Vilken version av serverprogramvaran som används på applikationsservern och databasservern.
Läs in alla inställningar från databasen Normalt sett förs ändringar gjorda i Libra-klienten över automatiskt till OPACen, men funktionen kan användas för att vara helt säker på att ändringar förs över.
Generera ett fel i testsyfte Funktion för Axiells personal.
återställ till standardinställningar Funktion för att återställa hela OPACen till de standardinställningar som sätts vid nyinstallation. Ska endast användas i undantagsfall!

Inställningar på webbservern

  Inställningar på webbservern
Instansid Om biblioteket har flera OPAC:ar (s.k. OPAC-instanser) så har varje instans ett eget idnummer. Bör endast ändras av Axiells personal!
URL till server för katalog Adressen till servern där katalogtjänsterna finns (oftast samma som applikationsservern).
URL till katalog Här visas hela adressen till katalogtjänsten.
Libra server Applikationsservern.
Databas Databasnamnet på databasservern
Timeout Värde i sekunder för hur länge OPAC-programvaran ska försöka kontakta applikationsservern innan time-out meddelande visas.
Användarnamn Bör endast ändras av Axiells personal!
Lösenord Bör endast ändras av Axiells personal!
Förvalt språk Vilket standardspråk som ska användas i OPACen.
Händelselogg Anger om felmeddelanden skall skrivas till serverns händelselogg eller till applikationens loggfil. Om händelseloggen används måste behörighet till detta ges på servern.
Loggning Om loggning är påslagen skriver applikationen information till loggfilerna.
Sökväg till loggfil Om ingen sökväg anges placeras loggfilerna i mappen /log ovanför applikationsmappen på webbservern.
Testa kommunikation med databasen Funktion för att se att OPAC-programvaran kan få kontakt med databasen via applikationsservern.
Testa kommunikation med katalogen Funktion för att se att OPAC-programvaran kan få kontakt med katalogtjänsterna.

Test av e-post

Här kan e-postfunktionen i OPAC testas. Kontrollera mailserver och avsändaradress stämmer, ange vilken adress som ska skickas till och klicka Skicka. Om inställningarna stämmer så skickas ett testmail till mottagaren. Observera att e-posten från OPAC egentligen skickas från applikationsservern, för mer information läs E-posthantering.

  Test av e-post
Mailserver SMTP-servern som ska användas i testet. Uppgiften hämtas från vad som angetts i Libra personalklient under Enhetsregister - 1-System.
Från Vilken avsändaradress som ska användas i testet. Uppgiften hämtas från vad som angetts i Libra personalklient under Enhetsregister - 1-System.
Till Vilken avsändaradress som ska användas i testet.

Grupper och instanser

Här anges strukturen för FreeLib och OPAC-instanser. ändras av Axiells personal.