OPAC OPAC

Woa Reservationer

 

Fönstret nås via: Administrationssidor för OPAC
Funktioner: Sätta reservationsregler för OPAC

 

Här sätts inställningar för vad som ska tillåtas för reservationer via OPAC.

Reservationer är indelad i:

  • Enheter
  • Reservationer allmänt


Enheter

  Enheter
Tillåt reservation Om reservation via OPAC ska tillåtas på denna enhetens bestånd.
Tillåt res av ex som finns inne Om reservation via OPAC ska tillåtas på denna enhetens bestånd där exemplaren inte är utlånade utan står inne på hyllan.
Kräver hantering för att fånga upp reservationerna, antingen via reservationslista eller att man aktiverar e-postmeddelande som skickas när reservation av innestående sker.
Tillåt hämtning Om låntagare vid reservation ska kunna välja denna enhet som hämtenhet för avhämtning när reservationen har inkommit.

Reservationer allmänt

  Reservationer allmänt
Tillåt låntagaren att själv ange startdatum för reservation Om låntagaren ska få bestämma startdatum för reservationen, vilket ger möjlighet att sätta ett startdatum framåt i tiden.
Använd ursprungsenhet som hämtenhet vid reservationer Innebär att exemplaren inte tillåts skickas mellan enheter utan reserverade exemplar måste hämtas på ägande enhet.
Max antal reservationsdagar Begränsning på hur länge reservationen är aktiv. Ett antal dagar måste anges, standard är 365.
Föreslaget slutdatum för reservationer Ett datum då reservationer föreslås sluta. Datumet är enbart ett förslag som låntagaren kan ändra vid reservationstillfället.