OPAC OPAC

Woa Utformning

 

Fönstret nås via: Administrationssidor för OPAC

 

I OPACens administrationssidor under Utformning finns inställningar för att lätt kunna ändra utseendet på OPACen.

Utformning är uppdelad i:

  • Färger och typsnitt
  • Sökning
  • Resultatlistor
  • Beståndsvisning
  • Snabbfilter
  • Standardfilter
  • Utseende allmänt
  • Bilder

Färger och typsnitt

Här finns inställningar för att ändra färgsättningen. Klicka på färgerna så visas en palett av färger att välja mellan, när färgerna är valda finns förhandsvisning för att se hur färgsättningen blir.

Här finns även möjlighet att ändra vilket typsnitt som ska användas för text, och möjlighet att justera fontstorleken för att genomgående göra all text i OPACen större eller mindre.

Sökning

  Fritextsökning i topmenyn
Snabbfilter Ger möjlighet att använda de snabbfilter som biblioteket lagt upp i sökningen. Snabbfilter kan användas för att begränsa sökningar till t.ex. enbart barnböcker eller enbart tidningar. Om inga snabbfilter lagts upp visas inte detta val.
Språkfilter Ger möjlighet att begränsa sökningen till ett viss språk.
Mediafilter Ger möjlighet att begränsa sökningen till ett visst media, t.ex. ljudbok CD, CD-ROM eller tidningar.
Enhetsfilter Ger möjlighet att begränsa sökningen till en viss biblioteksenhet.
Sorteringsordning Hur träfflistan ska sorteras.
Typ av resultatlista Om träfflistan ska visas i enkelt eller utförligt format.
Sökhistorik Ger möjlighet att se tidigare sökningar som gjorts.

För Avancerad sökning finns motsvarande val, men även några ytterligare:

  Avancerad sökning
Vuxen/barn Ger möjlighet att begränsa sökningen till barn- eller vuxenlitteratur.
Fack/skön Ger möjlighet att begränsa sökningen till skön- eller facklitteratur.
Tidskrifter/inte tidskrifter Ger möjlighet att begränsa sökningen till tidskrifter eller utesluta alla tidskrifter.
Visa sökförslag Ger möjlighet att visa förslag på sökningar när låntagare skriver i fälten titel, författare, ämnesord, klassifikation och ISBN/ISSN.

Här finns även val för vilken typ av resultatlista och sorteringsordning som ska vara standard vid sökningar.

Resultatlistor

Här finns inställningar för hur träfflistor ska presenteras, och relaterade områden.

  Resultatlistor
Antal poster i enkel lista Hur många poster som ska visas per sida i en enkel träfflista.
Antal poster i utförlig lista Hur många poster som ska visas per sida i en den mer utförliga träfflistan.
Gör författarnamnet klickbart i den enkla resultatlistan Om författarnamnet ska visas som en länk i den enkla träfflistan, för att ge möjlighet att enkelt söka vidare på fler titlar av samma författare.
Gå direkt till beståndsbilden vid 1 träff Om träffen ska visas direkt när en sökning bara ger träff på en enda katalogpost. Standard är att träfflistan visas.
Visa länkar till beståndsbild och kataloginfo i den enkla listan Om länkar till både kataloginfo och utförlig kataloginfo ska visas direkt i den enkla listan.
Visa titlar som lånats av andra låntagare Om funktionen som ger förslag på liknande titlar, baserat på vad låntagare lånat, ska visas. Förslagen visas i kataloginfo, under beståndslistan.
Använd funktionen Sök liknande titlar Om funktionen som ger förslag på liknande titlar, baserad på katalogpostens ämnesord, ska visas. På de katalogposter som har ämnesord visas då länken "Sök liknande titlar i samma ämne" i kataloginfo, under beståndslistan. Vid klick på länken visas katalogpostens ämnesord, som kan användas för att minska eller utvidga en sökning.
Använd funktionen Till Minneslistan Om funktionen Minneslista ska visas. I resultatlistan av en sökning kan låntagare bocka för intressanta böcker och andra media som de vill gå tillbaka och titta på senare, de samlas i Minneslistan.
Visa medietyp som bild i den enkla listan samt för reservationer och lån Om stiliserade bilder för mediatyper ska visas istället för i textform.
Använd funktionen MARC Om en länk till katalogpostens MARC-visning ska visas.
Visa användares kommentarer Om funktionen där låntagarna kan lägga in kommentarer ska visas. För mer info, se Kommentarer och Betyg i OPAC.
Visa användares betygsättning Om funktionen där låntagarna kan sätta betyg ska visas. För mer info, se Kommentarer och Betyg i OPAC.
Visa bokinformation från AdLibris

Om funktionen där bokomslag och annan info från AdLibris ska visas. På de katalogposter som har ett ISBN som finns även i AdLibris databas, så visas informationen i kataloginfo, under beståndslistan, samt i utförlig kataloginfo.
För att funktionen ska fungera så måste eventuella brandväggar släppa igenom trafik på port 80 mellan webbservern och AdLibris server.

Visa länk till RSS Om en RSS-ikon ska visas när sökresultatet presenteras. När låntagare gör en sökning t.ex. på författare eller ämnesord, så kan de lägga en RSS-prenumeration, för att se när nya titlar av samma författare eller inom samma ämne köps in till biblioteket. Av prestandaskäl kan RSS-funktionen bara användas på träfflistor på max 200 titlar.
Nyhetslistor utifrån förvärv Om nyhetslistor på första sidan och i dynamiska listor ska utgå ifrån beställningars förvärvsdatum, eller nyhetslistorna bara ska utgå ifrån när själva exemplaret lades in i Libra.

Beståndsvisning

Här finns möjlighet att styra vilken information som visas i beståndsvisningen för titlar i OPAC.

För att ändra namnet på en kolumn i beståndslistan, markera fältet i listan, ändra namnen under ledtext och spara.

För att välja vilken information som ska visas, markera fältet i listan, välj om fältet ska vara synligt eller inte som en kolumn i beståndslistan, och spara.

 

Snabbfilter

Snabbfilter kan användas för att begränsa sökningar till t.ex. enbart barnböcker eller enbart tidningar. Man kan välja att visa snabbfiltren i toppmenyn eller på startsidan.

För att lägga upp ett snabbfilter för t.ex. tidningar, klicka Ny, ange (JOURN/pu) som söksträng, ange namn för filtret och spara.

Söksträngar kan tas fram på olika sätt. Ett sätt är att göra en sökning i katalogen i personalklienten och notera hur söksträngen ser ut i sökhistoriken till vänster. Det går även att utgå ifrån listorna över kvalifikatorer, publikationstyper och mediatyper.

 

Standardfilter

Standardfilter kan användas för att begränsa eller styra alla sökningar som görs i OPAC.

För att lägga upp ett standardfilter, ange en söksträng och spara.

Söksträngar kan tas fram på olika sätt. Ett sätt är att göra en sökning i katalogen i personalklienten och notera hur söksträngen ser ut i sökhistoriken till vänster. Det går även att utgå ifrån listorna över kvalifikatorer, publikationstyper och mediatyper.
 

Utseende allmänt

  Utseende allmänt
Format Här visas vilket språkformat som OPACen är inställd att visa siffror, datum och valuta på.
Visa språkval Om funktionen att OPACen ska kunna användas på andra språk ska visas.
Visa sidinställningar Om funktionen att låntagare kan välja textstorlek och kontrast ska visas.
Aktiva språk Vilka språk som ska kunna väljas under Visa språkval.
Text under logga Den text som visas under logotyp-bilden i OPACens översta vänstra hörn.

Bilder

Här finns möjlighet att byta ut de bilder som visas i OPACen.

Biblioteks logotype är den bild som visas längst upp till vänster. Bakgrundsbild för toppmenyn är den bild som visas i OPACens överdel. Bild i vänstermenyn är den bild som visas till vänster nedanför menyn, men ovanför språkvalen.

Det går att välja andra bilder för att ersätta en eller flera av dessa tre. För att ersätta en bild, klicka knappen Bläddra... och välj en annan bildfil som finns på din dator. När bilden är vald kopieras den till webbservern, så bilden på din dator kan tas bort om så önskas.
Det går att att ångra sig och återgå till standardbild. Markera Ta bort bild vid den bild som ska ändras och klicka knappen Spara.

Det finns även möjlighet att återgå till standardbilder för alla tre. Markera återställ till standardbilder och klicka knappen Spara.