OPAC OPAC

Woa Vidaresökning

 

Fönstret nås via: Administrationssidor för OPAC


Vidaresökning ger låntagare möjlighet att föra vidare sin sökning till andra platser än OPACen. Nedanför träfflistan efter en sökning visas då ett antal länkar för vidaresökning.
För att vidaresökning ska fungera krävs att javascript är aktiverat i webbläsaren som låntagaren använder.

Vidaresökning är uppdelad i:

  • Vidaresökning
  • AXL

 

Vidaresökning

Välj sökmotor i listan så visas inställningarna för valet nedanför.

Synlig styr om sökmotorn ska vara aktiv, om den ska visas efter träfflistan. Sorteringsordning bestämmer vilken ordning länkarna ska visas i.
Valet att Skapa formulär innebär att det skapas ett html-formulär som skickas till sökmotorn. är rutan inte ibockad så skapas en länk med parametrarna i querysträngen. Inställningen påverkar inte sökningen i sig.
Webbadressen för sidan där sökningen utförs anges i URL.

För att aktivera en av de vidaresökningar som följer med i standardinstallationen, välj sökmotor, se till att synlig är ibockad och klicka spara-knappen.


Beroende på vilken teknik som används på den server som sökningen ska riktas till gäller olika inställningar vad gäller hur förfrågan skickas och vilka parametrar som ska användas.

När en ny vidaresökning läggs in behöver man information om hur informationen tas emot av den mottagande söktjänsten, om man ska skicka frågan med get eller post. Själva sökordet eller orden skickas som en sökparameter, och vissa söktjänster har några statiska parametrar som alltid måste skickas, för att bestämma t.ex. hur träfflistan ska presenteras.

För att bedöma hur en söktjänst kan anropas finns ibland information från leverantören till hjälp, eller så kan man studera sökgenomförandet för att få fram informationen som behövs.

För att lägga till en vidaresökning till ett annat Libra- eller Book-IT bibliotek som inte följer med vid standardinstallation kan det underlätta att utgå från exemplen nedan.

  Exempel på LIBRA.SE-bibliotek
URL http://bibliotekskatalog.molndal.se/opac/search_result.aspx
Skicka förfrågan med Get
Sökparameter TextFritext
  Exempel på Book-IT bibliotek
URL http://biblps1.lund.se/pls/bookit/pkg_www_search.ccl_search
Skicka förfrågan med Get
Sökparameter in_ccl_query_encoded
Statiska parametrar in_memory_list_table=dummy&in_action=1
  Libris webbsök
Skapa formulär I-bockad
URL http://libris.kb.se/hitlist
Skicka förfrågan med Get
Sökparameter q
Statiska parametrar f=simp

AXL

För att förenkla vidaresökningen finns tilläggstjänsten AXL som söker i flera sökmotorer samtidigt. Kontakta Axiell för mer information.