Inställningar Inställningar

Räkningsmatrisen

Fönster: Enhetsregister
Rutinen nås via: Register - enhetsregister - 3-Enheter - f-Påminnelse/räkning
Kortkommando: Shift + F9, Alt + F

Räkningsmatris är en funktion för att ta fram ersättningsbelopp till räkningar baserad på kombination av medietyper och barn/vuxen. Rutinen finns under

Enhetsregister, 3-Enheter, f-Påminnelse/räkning

OBS! Tänk på möjligheten att spara värden för alla enheter om dessa ska vara gemensamma!


Gör så här för att för att skapa nödvändiga förutsättningar:
 

  1. Markera önskad Medietyp i dropplisten.
  2. Ange önskat Belopp i heltal.
  3. Markera/avmarkera rutan Barn.
  4. Markera ev. Spara för flera enheter.
  5. Spara med Ctrl + S.
  6. Gör sedan motsvarande för de medietyper som ni anser finns representerade i biblioteket. Värden måste inte anges för alla medietyper.

OBS! Ange alltid ett värde för alternativet övrigt i mediatypslistan för att täcka in exemplar som tillhör medietyper ni har förbisett!

För att denna matris ska användas vid räkningsutskrift måste radioknappen Matris i listan Räkningsbelopp till vara markerad