Reservationer Reservationer

Reservation och Skicke-meddelande

En situation som har kunnat skapa problem är om ett exmplar fångas in för att skickas till en låntagare med en annan
hämtenhet.
Det har sedan hänt att titeln återlämnats igen på annan enhet än hämtenheten och personalen har kunnat välja
annan låntagare och fått ut nytt Skicke-meddelande.

Denna situation kan fortfarande uppstå, men nu visas en dialogruta med texten:

"Detta exemplar är skickat till låntagare "Efternamn, Förnamn". Vill du verkligen skicka den till annan låntagare?"

Man kan då svara Ja, men det bör man naturligtvis undvika.