Reservationer Reservationer

Ingen avisering

Om man återlämnar en bok som är reserverad och det inte kommer ut någon avisering, så kan det bero på några olika saker.

För det första, kontrollera själva reservationen:

  • Kolla vilka enheter som är markerade, som reservationen gäller på. Är enheten du befinner dig på markerad i listan?
  • Kolla fr.o.m. datum och t.o.m. datum för reservationen. Har reservationen inte börjat gälla, eller har reservationstiden kanske redan passerats?

Notera sen lånetid på exemplaret du återlämnar, och gå till Enhetsregister - 4-Lånetider. Välj låntagarens låntagarkategori och markera exemplarets lånetid i listan till vänster.

  • Kolla om Tillåt reservation är ibockad. Om reservation inte tillåts på lånetiden för att den t.ex. är kortlån eller referens - då ska det inte gå ut någon avisering.